Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přístavy pro objemové materiály

Komoditní náklad versus dopravníky

Uhelný terminál s dopravníky

Špinavé, abrazivní uhlí, kovy a cementy. Suché, prašné obilí, škroby a dřevní štěpka. Přemísťování těchto a dalších materiálů má významný dopad na součásti dopravníků a jejich provozuschopnost. Neustálé vystavení korozivním solím, povětrnostním podmínkám a těžkých zatížením činí efektivní údržbu ještě obtížnější. Přes obtížné podmínky a materiály musí provozovatelé i za těchto okolností vyložit náklad rychle, aby dodrželi časový plán a udrželi přístavní náklady nízké.

SKF může pomoci zvýšit spolehlivost

S řešením SKF mohou přístavní dopravníky a jeřáby vydržet tyto nelítostné podmínky efektivněji. SKF nabízí škálu ložisek a součástí, možnosti automatických mazacích systémů a odborné znalosti pro správu zařízení, které pomáhají dopravníkovým systémům a jeřábům přemísťovat materiál produktivněji a ziskověji.

Potřeby zákazníků

SKF logo