Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zpracovatelský průmysl

Udržujte produktivitu ocelárny s SKF

Jeřáb vylévající roztavenou ocel
Navzdory extrémním teplotám, vysoké vlhkosti a špinavému, kontaminovanému prostředí vyžadují zařízení pro manipulaci s břemeny v těžkém zpracovatelském průmyslu vysokou provozní spolehlivost. Neplánované odstávky výroby v průmyslu celulózy a papíru nebo v ocelárnách může být velmi drahé, takže udržování chodu provozu je zásadní. Pokročilé plánování údržby a podpora SKF může pomoci.

Řešení zařízení pro průmysl kovů, celulózy a papíru a další obory

Řešení SKF může pomoci zajistit, že mostové jeřáby a další zařízení pro manipulaci s břemeny jsou udržovány v dobrém provozním stavu. Spolu s potvrzením, že zařízení podstupuje servis v určených intervalech, může řešení SKF pomoci určit správný čas pro výměnu zařízení a modernizaci.

Potřeby zákazníků

SKF logo