Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řetězové dopravníky

Základem je účinné mazání

Řetězový dopravník ve válcovací stolici
V závislosti na přepravovaném produktu mohou řetězové dopravníky čelit stejným náročným provozním podmínkám, které ovlivňují i válečkové stoly. Dopravníky cívek pracují s vysokými zatíženími a teplotami. Proto je pro bezproblémový provoz a delší životnost dopravníku klíčové efektivní mazání řetězu.SKF může pomoci
Řetězová řešení SKF mohou pomoci zajistit správné mazání řetězu v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Řešení SKF pro řetězové dopravníky

SKF logo