Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Poháněcí soustavy

Doba provozuschopnosti je základem

Hof 007.psd
U válcovacích stolic je zajištění spolehlivosti poháněcí soustavy nezbytné pro celkovou produktivitu a řízení procesů. Když se poháněcí soustava zastaví, zastaví se i všechno ostatní. Bohužel systémy a součásti poháněcí soustavy jsou neustále vystaveny náročným podmínkám, například nárazovým zatížením, vibracím, teplu a nečistotám, které zvyšují pravděpodobnost neplánovaných odstávek.
Obraťte se na SKF pro lepší spolehlivost
Díky řadě ložisek, těsnění, mazání a řešení služeb může SKF pomoci u válcovacích stolic zajistit spolehlivost poháněcí soustavy a zároveň snížit provozní náklady.

Řešení SKF pro pohony válcovacích stolic

SKF logo