Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Válečkové stoly

Udržujte je v chodu se společností SKF

Odstraňovač vodního kamene
V závislosti na pozici v ocelárně a tvaru materiálu, který musí přepravovat, mohou mít válečkové stoly válcovacích stolic širokou řadu konfigurací válců. Obvykle válečkové stoly pracují ve znečištěném prostředí. Zvláště u válcovacích stolic za tepla musí válečkové stoly vydržet přítomnost vody a vodního kamene a také vysoké teploty.

SKF dokáže pomoci ocelárnám udržet válečkové stoly v pohybu navzdory těmto náročným podmínkám. Řešení SKF může pomoci omezit náklady na údržbu a mazání a udržet produkt v pohybu za nižší cenu.

Řešení SKF pro válečkové stoly

SKF logo