Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pracovní válce

Kvalita výrobku závisí na ložiscích

Detail stojanu válcovací stolice
Požadavky průmyslu na lepší rozměrovou přesnost, lepší kvalitu povrchu, vyšší třídy oceli a rychlejší válcování jsou na vzestupu. Pro splnění těchto požadavků je nezbytný spolehlivý výkon ložisek pracovních válců.
Zvyšte výkon a spolehlivost pomocí SKF
Znalosti aplikací SKF mohou pomoci ocelárnám plnit tyto rostoucí požadavky navzdory náročným provozním podmínkám. Utěsněná ložiska SKF a mazací produkty ložisek nabízí ocelárnám cenově výhodná řešení pro aplikace pracovních válců. Řešení SKF mohou pomoci prodloužit provozní trvanlivost ložiska, omezit potřebnou údržbu a umožnit vyšší kvalitu produktu.

Řešení SKF pro pracovní válce

SKF logo