Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kontilití sochorů a bloků

Nároky vysoce konkurenčního trhu

Díky podpoře řady infrastrukturních projektů na celém světě je odlévání sochorů a bloků extrémně konkurenční oblastí výroby oceli. Zachování ziskovosti vyžaduje efektivní řízení nákladů. Zlepšování ziskovosti znamená zvyšování rychlostí odlévače nebo výrobu vyšších tříd oceli. Oba přístupy zvyšují mechanické nároky na válce a ložiska.
SKF může pomoci
Řešení odlévačů SKF vám pomáhá zvyšovat rychlost výroby nebo odlišovat vaši výrobní směs a to s nižšími náklady a nižší potřebou údržby.

Řešení SKF pro zařízení kontilití sochorů a bloků

SKF logo