Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Chladníky a výběhové stoly

Příležitost pro ložiska na konci licí linky

Konec procesu lití představuje provoz za vysokých teplot. Aby nedošlo ke strukturálnímu změnám produktu, není k chlazení oceli ve finálním stavu odlití použita voda. Pro ložiska to znamená, že jsou vystaveny sálavému teplu – to samotné je často řešeno vodou chlazenými stojany nebo vysokoteplotními mazivy.

Splňte je s SKF
Společnost SKF nabízí několik řešení, které mohou pomoci vyřešit problematiku vysokých teplot v ložiscích na chladnících a výběhových stolech. Odkazem níže můžete zobrazit informace o tom, jak řešení společnosti SKF mohou pomoci dosáhnout delšího provozního času a menších nároků na údržbu na konci licí linky.

Řešení SKF pro chladící a odsunovací stoly

SKF logo