Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Monitorování ložisek s velmi nízkými otáčkami

Vytvořeno pro stroje, které se otáčí velmi nízkými otáčkami

Běžnou mylnou představou je, že valivá ložiska pracující při nízkých otáčkách nelze sledovat pomocí analýzy vibrací. Ve skutečnosti společnost SKF vyvinula patentovanou a prověřenou technologii zpracování signálu, která je velmi účinná při zjišťování a diagnostice závad ložisek ve velmi nízkých rychlostech.

Použití při výrobě oceli

Pomalu se otáčející ložiska v ocelárnách se často nachází v nebezpečných nebo obtížně dosažitelných místech v klíčovém provozním zařízení. Výměna těchto ložisek s sebou nese vysoké náklady, dlouhé odstávky a může zabrat dny nebo i týdny. Také je vždy důležité znát jejich přesný stav. Monitorování ložisek s velmi nízkými otáčkami od SKF umožňuje zjišťování stavu pro převodníky, otočné licí stojany, torpédové vozíky a posuvné jeřáby.

Kompletní programovatelné řešení

Program monitorování ložisek s velmi nízkými otáčkami od SKF zahrnuje kontroly mimo pravidelný servis – vizuální kontroly a měření mezer vzniklých opotřebením během hlavních odstávek – a navíc servisní postupy jako pravidelné odebírání vzorků/analýzy plastického maziva a monitorování vibrací za nízkých otáček s více parametry. Výhody zahrnují:
  • Včasnou identifikaci hrozících selhání ložisek
  • Snížení rizika nehod z důvodů selhání
  • Snížené neplánované prostoje
  • Snížené náklady na údržbu
SKF logo