Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pro hřídele s náchylností na nesouosost

Vystavení velkým zatížením, rázovým zatížením, vibracím a dalším podmínkám vede k nesouososti hřídelí v celé řadě těžebních a zpracovatelských strojních zařízení. Samonaklápěcí ložiskový systém SKF nabízí ověřené řešení nesouososti pro řadu těžebních a zpracovatelských strojních zařízení.

Ložiskový systém SKF s naklápěcími ložisky

Nový standard v uspořádání axiálně vodících a axiálně volných ložisek

Toroidní ložisko CARB s těsněním
Toroidní ložisko CARB s těsněním
V tradičním uspořádání axiálně vodících a axiálně volných ložisek se naklápěcí ložiska obecně používají na obou pozicích. I když toto uspořádání umožňuje vyrovnávat průhyb hřídele, neumožňuje plnou axiální volnost. Aby byla dosažena plná axiální volnost, axiálně volné ložisko musí být schopné pohybovat se s hřídelem bez vytvoření nežádoucích vnitřních axiálních zatížení. Tuto skutečnou axiální volnost nabízí toroidní ložisko CARB.

Inovativní konstrukce, ideální řešení

Soudečkové ložisko SKF Explorer s těsněním
Soudečkové ložisko SKF Explorer s těsněním
Toroidní ložisko CARB kombinuje některé z nejlepších vlastností soudečkových, válečkových a jehlových ložisek. Valivá tělesa v toroidním ložisku vždy zaujímají nejvhodnější polohu pro přenášení zatížení, bez ohledu na to, jak se hřídel pohybuje.

Ložisko CARB je určeno výhradně jako axiálně volné ložisko a nabízí ideální řešení při použití v kombinaci se soudečkovým ložiskem jako axiálně vodícím ložiskem. Použití ložiska CARB v axiálně volné pozici zabraňuje vzniku vnitřních axiálních sil, které v tradičním uspořádání mohou ovlivňovat rozdělení zatížení. 

Výhody ložiskového systému SKF s naklápěcími ložisky:
 • Prodloužená provozní trvanlivost ložiska
 • Prodloužené intervaly údržby
 • Zvýšená produktivita
 • Nižší provozní teplota
 • Nižší hladiny vibrací a hlučnosti

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Většina soudečkových ložisek SKF Explorer a ložisek CARB byla modernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer s použitím vysoce kvalitní oceli a zlepšeného procesu tepelného zpracování. Výsledek: dokonalé vyvážení mezi tvrdostí a houževnatostí umožňuje až dvojnásobnou provozní trvanlivost oproti původní třídě SKF Explorer. Výhody použití:
 • Delší doba provozuschopnosti
 • Zlepšená spolehlivost
 • Odolnost proti znečištění
 • Vyšší úroveň produktivity
 • Snížené hladiny hlučnosti a vibrací
 • Vynikající odolnost proti opotřebení
SKF logo