Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technologie – výroba oceli

Náročné obchodní a provozní výzvy

S rostoucí celosvětovou poptávkou po oceli a konkurenci dnešní ocelárny hledají způsoby, jak optimalizovat výrobu a snížit náklady na jednu tunu. Vzhledem k náročným podmínkám při přesunech materiálů v ocelárnách je to velká výzva.
Řešte své problémy s pomocí SKF
Řešení pro počáteční sekce od SKF pomáhají ocelárnám měnit surové materiály na roztavenou ocel spolehlivěji, ekonomičtěji a s lepší kvalitou, provozní bezpečností a spolehlivostí než kdy předtím.

Zařízení na výrobu oceli

SKF logo