Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analýza potřeb zákazníků SKF – energie a udržitelnost

Najděte si kde – a jak – snížit spotřebu energie

Analýza potřeb zákazníků SKF – energie a udržitelnost (CNA-ES) představuje rozsáhlý nástroj hodnocení v celém závodě s přístupem na web používaný ke zkoumání provozních oblastí, kde mohou existovat příležitosti ke zlepšení energetické účinnosti.

Hodnocení zkoumá používané chemické postupy, mazání a další provozní postupy, které je možné zlepšit za účelem snížení dopadů na životní prostředí v rámci závodu. Hodnocení, provedené společně se společností SKF a klíčovým personálem závodu, se obvykle zaměřuje na následující čtyři klíčové oblasti:
  • Správa energie a životního prostředí
  • Energeticky účinné nástroje
  • Energeticky účinné činnosti
  • Řízení životního prostředí

Výsledkem je podrobná zpráva upozorňující na oblasti, kde lze dosáhnout zlepšení. Řešení mohou být různorodá, od vylepšení zařízení pomocí energeticky úsporných součástí, po převedení celých výrobních postupů na efektivnější technologie. Mnoho z nich bylo implementováno – a prokázalo svoji účinnost – ve výrobních závodech společnosti SKF po celém světě.

SKF logo