Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby SKF pro hnací soustavy: Válcovací stolice

Zvládání řady nákladných provozních problémů

Hof 110.psd
U válcovacích stolic je spolehlivost provozního výkonu neustále ohrožena prudkými nárazy, vibracemi, horkem, nečistotami a rychle se měnícími provozními podmínkami. Výrobní objemy mohou významně ovlivnit požadavky na točivý moment a výkon. Činnosti údržby jsou často časově náročné a potenciálně nebezpečné. Kvalita výrobků může být negativně ovlivněna vibracemi systému, chybnou konstrukcí nebo nespolehlivým fungováním pomocných systémů.

Služby pro poháněcí soustavy SKF mohou ocelárnám pomoci řešit všechny tyto problémy a mnohé další. Jelikož si společnost SKF uvědomuje, že válcovací stolice jsou komplexní systémy, ve kterých jsou výrobní stroje, poháněcí soustavy a výrobky dynamicky v kontaktu, může vám pomoci dosáhnout několika neočekávaných cílů:
  • Zvýšení provozuschopnosti a spolehlivosti
  • Naprosté zaměření na zdraví, bezpečnost a životní prostředí
  • Vyšší výnos kvalitních výrobků
  • Vyšší výkon a zvýšená výroba

SKF logo