Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby testování a analýz plastického maziva

Pečlivá analýza plastického maziva ve vztahu k provozním podmínkám

Správné mazání je klíčovým faktorem při snaze o maximální prodloužení životnosti ložiska. Znečištění může mít velký vliv na životnost plastického maziva a tak i na životnost ložiska.

Pomocí široké řady interního sofistikovaného chemického, měřicího a testovacího vybavení společnost SKF poskytuje službu analýzy a testování plastického maziva za účelem měření úrovní znečištění maziva ložiska vzhledem k provozním podmínkám ložiska. Na základě výsledků testu a analýz následně společnost SKF doporučuje nápravné činnosti ke snížení nebo odstranění znečištění. Tyto činnosti mohou zahrnovat:
  • Jiné, vhodnější plastické mazivo pro ložiska do daných provozních podmínek
  • Řešení těsnění
  • Automatické mazací systémy

Výhody zahrnují:
  • Prodlouženou životnost plastického maziva a ložiska
  • Zkrácení prostojů týkajících se mazání
  • Snížení spotřeby plastického maziva a nákladů
SKF logo