Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Společnost SKF ušetří ocelárně na těžké deskyročně 96 000 Euro

Výzva

Čtyřřadé kuželíkové ložisko s těsněním

V průběhu projektu modernizace závodu docházelo u válcovací stolice na těžké desky s jedním stojanem k obrovskému poklesu provozní trvanlivosti ložisek pracovních válečků. Ve snaze o odhalení příčin problému a zvýšení spolehlivosti systému pracovních válečků se ocelárna obrátila na společnost SKF.

Řešení SKF

Po rozsáhlé analýze závady inženýři společnosti SKF určili, že vysoká zatížení a pomalé rychlosti zapojené do termomechanického procesu válcování v ocelárně představovaly příliš velkou zátěž pro standardně používané plastické mazivo. Řešení SKF zahrnovalo kombinaci plastického maziva na ložiska SKF LGEV 2 a čtyřřadých kuželíkových ložisek Explorer s těsněním.

Výsledky

O více než rok později čtyřřadá kuželíková ložiska s těsněním SKF zajistila trojnásobnou provozní trvanlivost oproti předchozím ložiskům a umožnila ocelárnám ušetřit 80 000 € na nákladech výměny ložisek. Řešení společnosti SKF také snížilo roční spotřebu plastického maziva více než desetkrát a umožnilo ocelárně ušetřit 6 000 € na pořizovacích nákladech a navíc 10 000 € na nákladech likvidace plastického maziva. Doposud společnost SKF pomohla ocelárně ušetřit celkem 96 000 €.

SKF logo