Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Referenční případy

Znalostní inženýrství společnosti SKF používané v kovozpracujícím průmyslu

Horká brama z odlévače_250x250 px
SKF pomáhá ocelárnám a hutím splnit požadavky obtížných provozních a tržních podmínek. Na našich níže uvedených referenčních případech z daného odvětví můžete vidět, jak mohou řešení SKF pomoci ocelárnám:
  • Zvýšit produktivitu
  • Omezit neplánované odstávky
  • Zvýšit spolehlivost strojů
  • Prodloužit intervaly údržby
  • Snížit provozní náklady
  • Omezit dopad na životní prostředí
  • Zvýšit bezpečnost pracovníků
  • Modernizovat zařízení

Poznámka: Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny a vycházejí z odhadů zákazníka. Vaše konkrétní úspory nákladů se mohou lišit.

Referenční případy

SKF logo