Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Korečkové výtahy

Těžké provozní podmínky

Korečkové výtahy se používají pro dopravu cementových surovin do systému tepelného zpracování daného závodu a do finálního mlýnu, a musí vydržet velmi těžké provozní podmínky. Podobně korečkové dopravníky se používají pro dopravu cementového slínku z chladiče slínku do sila. U obou spojovací články řetězové smyčky, systémy pohonu řetězovým kolem a napínací systémy jsou vystaveny vysokým teplotám a zatížením. Řešení SKF Vám pomohou udržet systémy korečkových výtahů a dopravníků déle v provozu za méně peněz.

Řešení SKF pro korečkové výtahy

SKF logo