Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spolehlivé mazání v náročných podmínkách

SKF systém DuoFlex je ideálním řešením pro celou řadu strojních zařízení s mnoha mazacími místy, dlouhými vedeními a těžkými provozními podmínkami, jako jsou vrtačky, dopravníky, drtiče a mlýny.
  • Zkracuje neplánovanou dobu prostojů stroje
  • Omezuje dopad na životní prostředí
  • Zvyšuje bezpečnost pracovníků
  • Omezuje předčasné selhání ložiska

Dvoupotrubní mazací systémy SKF DuoFlex

Efektivní a flexibilní řešení pro dlouhé linky

Čerpací centrum SKF Maxilube

Systémy SKF DuoFlex jsou dvoupotrubní centralizované mazací systémy pro olej a polotekutá nebo tuhá plastická maziva tříd NLGI 000 až 3.Jsou určeny pro střední nebo velké stroje nebo výrobní linky s velkým počtem mazacích míst, dlouhými linkami a náročnými provozními podmínkami.


Systémy SKF DuoFlex představují ideální systémy mazání, pokud jde o dlouhé vzdálenosti a možnosti prodloužení. Přesně odměřená množství plastického maziva nebo oleje jsou dodávána do mazacích bodů pomocích dvoupotrubních dávkovačů. Jejich funkce je založena na dvou hlavních vedeních, která jsou střídavě tlakována.

  • Snadné rozvržení, úpravy měřeného množství a rozšíření počtu mazacích bodů
  • Vhodné pro všechny systémy s velkým počtem mazacích bodů
  • Elektrický nebo pneumatický pohon
S SKF Maxilube

SKF DuoFlex lze nakonfigurovat pomocí čerpacího centra SKF Maxilube, které kombinuje dříve samostatné součásti hydraulických a řídicích jednotek. Hydraulická jednotka obsahuje elektromagnet a skupiny řídicích ventilů a tlakoměrů pro mazací vedení. Čerpací centrum je vybaveno regulátorem stlačeného vzduchu.


SKF Maxilube zajišťuje přesné a spolehlivé fungování mazacího systému, který na oplátku prodlužuje životnost pracovního zařízení a strojů. 

S SKF Multilube

SKF DuoFlex lze nakonfigurovat s čerpadlovou jednotkou SKF Multilube, kterou lze snadno nainstalovat a ovládat pomocí všech dávkovačů plastického maziva a olejů SKF pro mazací systémy s jedním a dvěma potrubími. Všechny příslušné součásti a funkce (řídicí jednotka, čerpadlo, nádržka, směrový ventil a sledování tlaku) jsou integrované do zařízení SKF Multilube.


SKF Multilube zajišťuje spolehlivou činnost mazacího systému a přesné dávkování zabraňující selháním ložisek, snížení spotřeby plastického maziva a zlepšení provozních schopností strojů, zařízení a těžkých vozidel.

Obsahující mazací čerpadlo FK

Systém SKF DuoFlex lze nakonfigurovat s mazacím čerpadlem FK –multifunkčním pístovým čerpadlem s všestrannou modulární konstrukcí. Čerpadlovou jednotku FK lze použít jako progresivní jednopotrubní nebo dvoupotrubní čerpací jednotku nebo bez integrovaných vratných ventilů. Modulární konstrukce čerpadla také umožňuje přenos z jednoho mazacího systému do jiného s minimálním úsilím a náklady. Čerpadlo je navrženo pro náročné použití a je dostupné s velikostmi zásobníku 15, 30 a 60 kg.

SKF logo