Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydrostatická ložiska SKF

Vysoká únosnost v nejtěžších podmínkách

Ložiska jsou schopna odolávat největším zatížením v nejhorších podmínkách. Hydrostatická ložiska SKF pracují při stálé dodávce tlakového oleje a přenášejí vysoká zatížení. Ložiska jsou navržena pro použití v mlecích mlýnech, pecích a v cementárnách. Tato jedinečná ložiska nabízejí:

  • Vysokou únosnost
  • Neomezené nosné průměry
  • Prakticky žádné tření nebo opotřebení
  • Odolnost proti velkým rázovým zatížením
  • Nezávislostna rychlosti nebo směru otáčení
  • Vysokou přesnost chodu a vysokou tuhost
Údržba hydrostatických ložisek SKF

Pravidelné kontroly a analýzy mohou odhalit potenciální rizika a umožňují přípravu zásahů směřujících proti potenciálním závadám. V některých případech je vyžadována renovace nebo vylepšení ložiskového segmentu.

 

Firma SKF poskytuje programy zakázkových oprav a údržby pro těžební a cementářský průmysl v oblasti hydrostatických ložisek a jejich aplikací. Odborní technici SKF provádějí roční kontroly v místě použití ložisek podle připraveného kontrolního listu. Výsledky kontroly jsou následně analyzovány a je připraven akční plán určující, která část instalace musí být vyměněna, upravena, repasována nebo renovována.

Tato služba firmy SKF umožňuje včasnou identifikaci rizik potenciálních závad a provedení preventivních akcí. Rozsah údržby je proto možné dobře naplánovat stejně tak jako případná renovace prováděná firmou SKF a objednání náhradních dílů. To pomáhá při snižování nákladů na údržbu a minimalizuje rozsah neplánovaných odstávek a prostojů, což vede ke zvyšování produktivity.
SKF logo