Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odstranění běžné příčiny závad ložisek

V dolech a zpracovatelských závodech je celá řada provozních podmínek, které mohou vést k předčasným závadám ložisek. Ve skutečnosti jsou jednou z nejčastějších příčin poruch velkých ložisek chyby při jejich montáži.

SensorMount

Spolehlivá montáž velkorozměrových ložisek

Systém SensorMount se skládá z ložiska se zabudovaným snímačem a jednoúčelovým ručním indikátorem. Umožňuje montáž velkorozměrových soudečkových ložisek SKF s kuželovou dírou provedení CAK a ložisek CARB tak, že je snadná, rychlá a spolehlivá.
Spolehlivé měření s SKF
Tradiční proces kontroly roztažení vnitřního kroužku během montáže využívá nepřímé měření axiálního posunutí kroužku, nikoli samotného roztažení. Drsnost povrchu úložné plochy hřídele, viskozita vstřikovaného oleje, nepřesnosti montážního nářadí a další vlivy mohou vést k nepřesnému měření.

I když se ložisko posunuje na kuželové úložné ploše stále pomocí běžného montážního nářadí, systém SensorMount umožňuje přesně změřit, do jaké míry se vnitřní kroužek roztáhne, takže zajistí přesné uložení s přesahem mezi ložiskem a hřídelem.
  • Urychluje a zjednodušuje montáž ložiska
  • Vyžaduje méně specializované montážní dovednosti
  • Snižuje možnost montážních chyb
  • Zobrazuje přímý údaj o uložení
  • Prodlužuje provozní trvanlivost ložiska
SKF logo