Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tělesa uložení čepů SKF

Nová generace ochrany čepů

V cementářských a mlecích mlýnech mohou vznikat značné problémy s čepovými ložisky, protože ta jsou vystavena působení tepla, chladu, deště a škodlivých polétavých částic. Pro prevenci těchto problémů se používá velké množství plastického maziva, které má zabránit průniku znečišťujících látek do těles čepových ložisek.

Nová generace těles uložení čepů SKF je navržena pro zajištění spolehlivého provozu v těchto drsných podmínkách a je vybavena dvěma odolnými dvojitými těsnicími V kroužky, které udržují mazivo uvnitř a znečišťující látky vně tělesa. Tělesa zajišťují perfektní udržení maziva dokonce i při čištění prováděném tlakovou vodou. Těsnění lze snadno vyměnit.

Tělesa uložení čepů SKF umožňují:

  • Prodloužení provozní trvanlivosti čepového ložiska
  • Snížení nákladů na údržbu
  • Snížení spotřeby plastického maziva.
  • Snížení dopadů na životní prostředí
SKF logo