Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Flotační komory

Obtížná směs pro údržbu dílů

Separace nerostů v pěnové flotační komoře je velmi korozivní operace náročná na údržbu:

Zatímco směs kalu, povrchově aktivní látky, vody, vzduchu a pěny se v jednotlivých procesech liší, konečný účinek na pomalu se otáčející hrablo a přidružené díly je velmi často stejný: poškozená těsnění a ložiska a tím související neplánované odstávky a ztráta produktivity.
SKF může pomoci
SKF nabízí řadu řešení ložisek, těsnění, pohonu a mazání, která prokázaly, že jsou schopna vydržet i ty nejnáročnější podmínky a materiály.

Řešení SKF pro flotační komory

SKF logo