Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Copperhead pro mobilní zařízení

Rozpoznejte problémy dřív, než dojde k havárii mobilního zařízení

Systém pro zjišťování závad SKF Copperhead pro mobilní strojní zařízení sleduje vibrace, teplotu, otáčky a zatížení mechanických systémů vozidla během provozu. Robustní a kompaktní palubní online systém pomáhá snižovat požadavky na údržbu a zvyšuje provozuschopnost a produktivitu vozidla.

Celosvětový přístup k provozním údajům

SKF Copperhead pro mobilní zařízení přenáší důležitá data, která mohou být analyzována celosvětově na webovém odkazu buď odborníky SKF nebo vyškoleným personálem. Snadno použitelný software poskytuje včasné varování týkající se potenciálních problémů.

Zařízení zjišťuje celou škálu závad strojních zařízení:
  • Uvolněné díly (uvolněné kloubové díly, uvolněná síta)
  • Nevyváženost
  • Poškození převodů (záběru ozubení)
  • Poškození ložiska
  • Nedostatek mazání
  • Nárazy
  • Vysoké teploty
SKF logo