Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těžení a povrchové dobývání

Extrémní provozní náročnost

Klimatický rozsah od polárního chladu k rozpálené poušti. Rozsah nadmořských výšek od 4 300 metrů nad mořskou hladinou k 3 800 metrům v podzemí. Extrémní počasí a abrasivní nečistoty si vybírají svoji daň na strojním zařízení i na pracovnících. Takovéto podmínky vyžadují strojní zařízení a dodavatele, na které se můžete spolehnout.
Pokročilá řešení SKF
Na základě zkušeností shromážděných během desetiletí práce v oboru mohou výrobky a služby SKF pomoci při dosahování spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti celé řady těžebních a dobývacích zařízení.

Těžební a dobývací zařízení

SKF logo