Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ventilátory

Menší náklady na provoz ventilátorů

Ventilátor pro nucené sání
Primární ventilátory, ventilátory chladících věží a další průmyslové ventilátory pracující v klíčových podpůrných systémech elektráren, musí odolávat skutečně obtížným provozním podmínkám. Pracují za vysokých otáček při relativně malých radiálních zatíženích, často v extrémních teplotách a nepřístupných místech. Když je proud vzduchu použit pro přepravu materiálu, mohou se na oběžném kole usazovat jeho nánosy a vytvářet nevývahu. Tyto vlivy mohou společně výrazně omezit provozní životnost ventilátoru a jeho provozní spolehlivost.

SKF dokáže pomoci Již několik desetiletí vyvíjíme řešení pro průmyslové ventilátory, pomáháme mnoha zákazníkům v těžkém průmyslu posílit spolehlivost a snížit provozní náklady.
SKF logo