Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systémy pro manipulaci s popelem

Přesun částic materiálu spolehlivěji s pomocí společnosti SKF

Aplikace kalového čerpadla
Když je rozmělněné uhlí spalováno v granulačním kotli, asi 80 % z něj opouští pec ve formě polétavého popela. Pro snížení dopadů na okolní prostředí a zdraví musí být tento polétavý popel, zachycen precipitátory a pak odstraněn.

Dopravníky a čerpadla, která zajišťují pohyb částic z kotle k dalšímu uložení a využití musí odolávat velmi obtížným provozním podmínkám, přičemž jednou z nich je vysoká abrazivita samotného popela. Pro snížení těchto vlivů a zlepšení provozní účinnosti nabízí společnost SKF celou řadu řešení pro údržbu a zajištění spolehlivosti.

Zařízení systému pro manipulaci s popelem

SKF logo