Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kalová čerpadla

Abrazivní podmínky čerpání

Pojistný ventil tlaku v nádrži
Při dopravě smáčeného popela do usazovacích nádrží nebo násypek musí kalová čerpadla pracující s polétavým popílkem čelit obvyklým provozním podmínkám, které ovlivňují průmyslová čerpadla – vysokému tlaku a teplotám, vibracím a hluku. Avšak kalová čerpadla a motory pracující s polétavým popílkem fungují ve velmi abrazivním prostředí, díky čemuž jsou ještě náchylnější k poruchám, neplánovaným prostojům a vysokým provozním nákladům.

SKF může pomoci

Pro zajištění maximální účinnosti provozu těchto čerpadel jsou nízké nároky na údržbu a vysoká spolehlivost řešení základním předpokladem. SKF může taková řešení poskytnout. Můžeme elektrárnám pomoci dosáhnout spolehlivého a energeticky účinného provozu s nabídkou zahrnující vše od ložisek po monitorovací systémy a mnohem více.

Řešení

SKF logo