Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Předehřívače vzduchu

Manipulace s extrémním teplem při vysokých rychlostech

Předehřívač vzduchu v elektrárně
Předehřívače vzduchu tvoří základní součást vzduchového a plynového systému kotle. Používají se v parních kotlích pro přenos tepla z kouřových plynů do spalovacího vzduchu.

Nazývají se také ohřívače vzduchu, tyto jednotky čelí extrémnímu teplu a vysokým otáčkám a ztěžují efektivní údržbu stroje. Společnost SKF toto může značně usnadnit díky pokročilé řadě průmyslových řešení pro manipulaci se vzduchem.

Řešení

SKF logo