Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sací ventilátory

Nucený a přirozený oběh

Ventilátor pro nucené sání v uhelné elektrárně
Ventilátory pro nucený oběh jsou v podstatě velká dmychadla, která přivádějí zahřátý vzduch do spalovací komory. Ventilátory pro přirozený oběh odvádějí plyny z kotle, precipitátoru a dalších systémů řízení nečistot a zajišťují tak odtah do komína.

Podobně jako u mnoha průmyslových ventilátorů jsou i tyto jednotky vystaveny působení extrémního tepla a nadměrných vibrací. Oba ventilátory jsou náchylné k problémům s mazáním, nevyvážeností a vysokým nákladům na údržbu. Společnost SKF nabízí celou řadu řešení pro manipulaci s průmyslovým vzduchem, která dokáží tyto výzvy řešit efektivněji.

Řešení

SKF logo