Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dmychadla sazí

Extrémní provozní podmínky

Dmychadlo
Systémy dmychadel sazí jsou tvořeny vzduchovým kompresorem stanice a zasouvací trubkou, která přivádí stlačený vzduch a páru do kotlových trubek a odstraňuje saze, popel a strusku. Společně se zajištěním průchodnosti trubek systém pomáhá udržovat tepelnou účinnost systému.

Jedná se o extrémně horké, nepříznivé prostředí, které vyžaduje stálé mazání jednotky hnacího řetězu. SKF může pomoci. Naše pokročilé automatické mazací systémy a nástroje a technologie pro monitorování stavu mohou podpořit spolehlivost a snížit náklady na údržbu.

Řešení

SKF logo