Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Turbíny napájecí vody kotle

Ochrana před nákladnými neplánovanými prostoji s pomocí společnosti SKF

Systémy přívodu vody
Parní turbíny napájecí vody, používané k pohonu čerpadla napájecí vody kotle ve velkých uhelných elektrárnách, jsou vystaveny vysokým vibracím hřídele a nevyvážení rotoru, což může vést k poruchám a neplánovaným prostojům.

Vysoké úrovně vibrací, vysoké teploty a vysoké tlaky jsou jenom několika důvody, proč spalovací a parní turbíny vyžadují stálé monitorování a ochranu. Když dojde k poruše a stroj vyžaduje opravu nebo údržbu, může dojít k odstávce od několika hodin do několika dní.

Protože turbíny jsou vždy důležité pro výrobu elektrické energie, nabízí společnost SKF celou řadu řešení k zajištění spolehlivého provozu, od pokročilých systémů spojek hřídele až po komplexní systémy monitorování stavu a správy prostředků.

Řešení

SKF logo