Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ventilátory pro chladicí věže

Výzvy v provozních podmínkách zajištění cirkulace

Ventilátor chladicí věže
Ventilátory pro chladicí věže a motory, namontované na horní straně věže pro zajištění přirozeného odtahu nebo na dolní straně pro zajištění nuceného odtahu, musí čelit stejným provozním podmínkám, které ovlivňují mnoho průmyslových ventilátorů. Díky extrémnímu teplu a nadměrným vibracím jsou náchylné k problémům s mazáním, nevyvážeností a vysokými náklady na údržbu. 

SKF může pomoci. Na základě rozsáhlých vlastních zkušeností vyvinula SKF škálu řešení pro průmyslové ventilátory a systémy HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace). Tato řešení mohou zlepšit nákladovou efektivitu a zajistit bezproblémový provoz oběžných kol, motorů a převodovek ventilátorů a dalších zařízení.

Řešení

SKF logo