Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pásové podavače

Prodloužená provozní životnosti díky společnosti SKF

Pásový podavač
Při zásobování primárních drtičů plynulým tokem uhlí jsou pásové podavače neustále vystaveny abrazivnímu uhelnému prachu a dalším znečišťujícím látkám. Velké zatížení, rázové zatížení a vibrace v kombinaci se znečištěním výrazně zkracují provozní životnost ložisek a dalších součástí.

SKF dokáže pomoci Naše pokročilá řešení mohou podpořit spolehlivost a snížit provozní náklady na celou řadu součástí pásového podavače, od motorů až po ložiska atd.

Řešení

SKF logo