Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Lapače prachu

Udržování podtlaku

Lapače prachu
Aby se dopravníky a další zařízení pro manipulaci s uhlím mohly řádně pohybovat, udržují lapače prachu stálý podtlak, který zajišťuje shromažďování vzduchem unášených částic do prachového pytle. Nepříznivé podmínky, obzvláště teplo a stálé usazování prachu, vyžadují řešení pro efektivní údržbu a spolehlivost.

Společnost SKF může nabídnout celou řadu řešení a pomoci tak prodloužit cyklus životnosti motoru lapače prachu a dalších součástí pomocí celé řady ložisek, těles, těsnění, mazacích a monitorovacích systémů.

Řešení

SKF logo