Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Primární vzduchové ventilátory

Proudění spalovacího vzduchu a rozmělněného uhlí

Primární vzduchový ventilátor
Primární vzduchové ventilátory přivádějí velký objem předehřátého primárního spalovacího vzduchu pro dopravu rozmělněného uhlí do kotle a vylučují nadměrnou vlhkost. Podobně jako mnoho průmyslových ventilátorů i primární vzduchové ventilátory odolávají extrémnímu horku a nadměrným vibracím, díky čemuž jsou náchylné k problémům s mazáním, nevyvážeností a vysokým nákladům na údržbu.

SKF dokáže pomoci. Na základě rozsáhlých vlastních zkušeností vyvinulo SKF nabídku řešení pro průmyslové ventilátory a systémy HVAC. Tato řešení mohou zlepšit hospodárnost a zajistit bezproblémový provoz oběžných kol, motorů a převodovek ventilátorů a dalších zařízení.

Řešení

SKF logo