Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rozmělňovače

Omezení prostojů rozmělňovačů

Rozmělňovač
Udělat z tun surovin použitelný produkt si vyžaduje velkou daň od ložisek, těsnění a dalších součástí drtičů. Rázové zatížení a vysoké vibrace, kromě toho působení prachu, nečistot a povětrnostních vlivů může způsobit přetížení ložisek, znečištění, ztrátu maziva a nakonec předčasnou poruchu ložisek a nákladné prostoje.

Společnost SKF nabízí několik řešení pro ložiska, těsnění a mazání, která splňují požadavky na spolehlivost čtyř hlavních typů drtičů: čelisťového, kuželového, kuželového ostroúhlého a odrazového.

Řešení

SKF logo