Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Podavače zásobníků

Zajištění dlouhého životního cyklu

Podavač zásobníku
Pro splnění požadavků na uvolnění tepla v kotli poskytují podavače zásobníků (rovněž nazývané pásové podavače) přesnou dodávku paliva podle hmotnosti do spalovací komory. V průběhu času může abrazivní prach a vysoké teploty omezit životnost součástí podavače zásobníku a zvýšit tak náklady na údržbu a prodloužit prostoje. Společnost SKF může pomoci prodloužit provozní životnost celou řadou řešení na bázi zařízení nebo služeb.

Řešení

SKF logo