Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odsiřovací čerpadla

Abrazivní podmínky a vysoká zatížení

Aplikace kalového čerpadla
Kalové čerpadlo dopravuje vápennou kaši ze zásobní nádrže do absorpční nádrže. Protože se konzistence vápenné kaše může měnit, je toto čerpadlo vystaveno působení proměnlivých zatížení, které mohou způsobit zkrácení provozní životnosti. 

Recyklační motory a čerpadla FDG, která mají na starost recyklaci kalu v aktivačním loži, čelí několika obtížným provozním podmínkám, od venkovních vlivů až po vysoce korozivní a abrazivní materiály. 

Společnost SKF poskytuje mnoho řešení sahající od ložisek, těsnění, monitorovacích systémů a služeb až po statické a dynamické testování elektromotorů s ohledem na spolehlivost provozu.

Řešení

SKF logo