Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pračka plynu (vápencová metoda)

Zachycení SO2 při nižších provozních nákladech

Drtič uhlí
V důsledku zpřísňujících se předpisů mnoho uhelných elektráren zachycuje škodlivé plyny SO2 pomocí systému odsiřování kouřových plynů (FGD). Nejběžnější systém představuje pračka plynu (vápencová metoda), která dokáže spolehlivě odstranit více než 95 % SO2 obsaženého v kouřových plynech a produkovat užitečný vedlejší produkt - sádru.

Pro dosažení takové účinnosti s přijatelnými náklady musí čerpadla, kompresory, drtiče a míchadla systému pracovat spolehlivě a efektivně. S ohledem na vysoce žíravý materiál a obtížné provozní podmínky se jedná o velkou výzvu. Společnost SKF vám může pomoci celou řadou moderního vybavení a řešení pro zajištění spolehlivosti.

Zařízení pračky plynu a vápence

SKF logo