Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vzduchové kompresory a motory

Jednotky vyžadující mnoho energie a údržby

Stanice vzduchového kompresoru
Několik podsystémů elektráren závisí na vzduchových kompresorech a motorech, které dodávají filtrovaný stlačený vzduch pro běžné použití. Pro přístrojové systémy je důležité udržení přívodu filtrovaného, vysušeného bezolejového stlačeného vzduchu, aby tak dokázaly řídit velké množství procesů v elektrárně.

Podobně jako u mnoha jiných průmyslových vzduchových kompresorů je i zde vysoká spotřeba energie, zatímco vysoké otáčky, teplota a tlak představují při údržbě a zajišťování spolehlivosti mnoho problémů.

SKF může pomoci

Pro zajištění maximální účinnosti provozu těchto kompresorů jsou nízké nároky na údržbu a vysoká spolehlivost řešení základním předpokladem. SKF může taková řešení poskytnout. Můžeme elektrárnám pomoci dosáhnout spolehlivého a energeticky účinného provozu kompresorů s nabídkou zahrnující vše od ložisek po monitorovací a mazací systémy.

Řešení

SKF logo