Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uzavírací a řídicí ventily

Výzvy kritické pro váš cíl

Řídicí ventil turbíny
Ventily se vyskytují v každém místě elektrárny, kde zajišťují řízení průtoku, tlaku nebo hladiny a izolování některých procesů. Žádné použití ventilu není důležitější, než v případě uzavíracího nebo řídicího ventilu parní turbíny.
Podobně jako tempomat u automobilu i řídicí ventil páry ovládá objem páry vstupující do turbíny a udržuje tak otáčky v případě proměnlivého zatížení. Uzavírací ventily páry zabraňují jejímu pronikání do turbíny v případě nouzových situací. Oba typy vyžadují funkční testování, včetně elektronické řídicí smyčky, je-li nutná.

Řešení mechatronických systémů od společnosti SKF

Elektromechanické aktuátory společnosti SKF zajišťují elektrárnám otestovanou alternativu k tradičnímu provedení ventilů. Společnost SKF spolupracovala s mnoha společnostmi na náhradě složitých elektrohydraulických systémů pomocí elektromechanických aktuátorů SKF z řady našich mechatronických řešení.

Elektromechanické aktuátory společnosti SKF jsou navrženy tak, aby pracovaly s mnohem menšími požadavky na energii a řízení, než elektrohydraulické aktuátory a navíc se osvědčily jako spolehlivější a provozně úspornější po celou dobu životnosti systému.

Řešení

SKF logo