Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spojky turbíny a generátoru

Spojení pro větší provozuschopnost

Spojky turbíny a generátoru
Vytvořením mechanického spojení mezi hřídelem turbíny a generátoru jsou spojky parních turbín nuceny pracovat pod vysokým zatížením a za velmi vysokých otáček.

Pokročilé konstrukce spojek jsou nutné nejen pro zajištění provozuschopnosti, ale také pro zabránění prostojů – oprava nebo renovace stroje s demontáží a montáží spojky může trvat hodiny až dny, pokud jsou součásti zadřené nebo zpříčené.

SKF vám může pomoci zabránit neplánovaným prostojům a velmi usnadnit údržbu. Mezi naše řešení patří spojky, šrouby Supergrip a služby ustavování a instalování těchto zařízení.Řešení

SKF logo