Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kompresory

Optimalizování spolehlivosti a výkonností kompresorů díky SKF

Kompresor
Kompresory elektrárny se používají pro zajištění provozního vzduchu, přístrojového vzduchu a k profukování sazí. Liší se podle konstrukce elektrárny, stáří zařízení a konfigurace systému. Ať už se jedná o odstředivé, pístové, šroubové nebo kombinované kompresory, všechny pracují za nepříznivých provozních podmínek.

Kompresory elektrárny musí odolávat vysokým teplotám, vibracím a rychlostem. Stejně tak i velké elektromotory, které s nimi pracují. Tyto motory jsou důležité pro proces výroby elektrické energie, ale běžně trpí poškozením od vzniku elektrických oblouků a přechodových proudů.

Již několik desetiletí vyvíjíme řešení pro kompresory, pomáháme mnoha zákazníkům v těžkém průmyslu posílit spolehlivost a snížit provozní náklady.

Řešení

SKF logo