Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Plynové a parní turbíny a pomocná zařízení

Zisk plynoucí z celé řady řešení společnosti SKF

Turbíny
Převod přehřáté a vysokotlaké páry na střídavý elektrický proud pro další přenos je skutečně impozantní. Mnohem impozantnější je toto zajistit spolehlivě a ziskově s ohledem na nepříznivé provozní podmínky, rostoucí náklady na údržbu, snížení stavu pracovních sil a přísnější předpisy.

Společnost SKF pomáhá elektrárnám dosáhnout přesně takového stavu s pomocí řešení pokročilé údržby, monitorování stavu a bezpečnosti a udržuje tak turbíny, generátory a pomocné systémy v chodu, spolehlivě a ziskově. Společnost SKF může elektrárnám pomoci eliminovat vibrace hřídelů a nevyváženost rotorů, které mohou jinak vést k poruchám a neplánovaným prostojům. Řešení společnosti SKF zahrnuje vybrané podpůrné systémy mazání, chlazení a těsnění.

Plynové a parní turbíny a pomocná zařízení

SKF logo