Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací čerpadla a motory

Delší provozní čas motoru

mazací čerpadla
Motory tvoří důležité vybavení v procesu výroby elektrické energie. Bez nich by se mnoho důležitých systémů zastavilo. Údržba a provoz je náročný z důvodu rizika poškození elektrickým proudem a působení vysokých otáček, teplot a úrovní vibrací.

Společnost SKF dokáže pomoci při prodlužování provozní doby motorů. Naše řešení pro motory sahá od ložisek, těsnění a monitorovacích systémů až po statické a dynamické testování elektromotorů s ohledem na spolehlivost provozu.

Spolehlivost čerpadel a úspory energie

Provozovatelé čerpadel potřebují prodloužit střední dobu mezi poruchami (MTBF) a také současně snížit spotřebu energie, aby byly dodrženy průmyslové normy. Náklady na energii mohou dosahovat až 45 % celkových nákladů na provoz čerpadla. Pro zvýšení spolehlivosti čerpadel a snížení spotřeby energie nabízí společnost SKF vše od ložisek až po monitorovací systémy a služby.

Řešení

SKF logo