Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Podpůrné systémy

Na vyžádání, 24-7

Mnoho podpůrných systémů elektrárny není přímo spojeno s výrobou elektrické energie. Umožnují ji však, jako každý jiný prostředek v elektrárně, zajišťovat správný chod veškerého zařízení a systémů pro výrobu energie.

Rozvody vzduchu, přístroje, uzavřené systémy chladící vody, servisní vody a další systémy typicky pracují 24 hodin denně/7 dní v týdnu, s vysokými nároky na dostupnost. Spoléhají se na celou řadu velkých zařízení, včetně vzduchových kompresorů, čerpadel, motorů a ventilátorů.

Podpořte je s pomocí společnosti SKF

Velké množství vzduchu nebo vody společně s vysokými otáčkami čerpadel, kompresorů a motorů ztěžuje efektivní a bezporuchový provoz. Společnost SKF může tento úděl usnadnit řešeními, která snižují spotřebu energie a náklady na údržbu při současném zvýšení spolehlivosti a provozní životnosti.

Zařízení podpůrných systémů

SKF logo