Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provozní vzduchové kompresory

Optimalizování spolehlivosti a výkonnosti kompresorů díky SKF

Stanice vzduchového kompresoru
Kompresory elektráren se používají pro zajištění rozvodu provozního a přístrojového vzduchu a k profukování sazí. Liší se podle konstrukce elektrárny, stáří zařízení a konfigurace systému. Ať už se jedná o odstředivé, pístové, šroubové nebo kombinované kompresory, všechny pracují za nepříznivých provozních podmínek.

Kompresory elektráren musí odolávat vysokým teplotám, vibracím a rychlostem. Stejně tak i velké elektromotory, které s nimi pracují. Tyto motory jsou důležité pro proces výroby elektrické energie, ale běžně trpí poškozením od průchodu elektrických oblouků a přechodových proudů.

Již několik desetiletí vyvíjíme řešení pro kompresory, pomáháme mnoha zákazníkům v těžkém průmyslu zvýšit spolehlivost a snížit provozní náklady.

Řešení

SKF logo