Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém SKF @ptitude Decision Support zkracuje čas potřebný pro analýzu dat elektrárny s kombinovaným cyklem o 70 %

Problém

Elektrárna s kombinovaným cyklem
Elektrárna v rekonstrukci ve Španělsku vyžadovala integrovaný systém zajištění spolehlivosti, který by sbíral data skutečného stavu a on-line parametry do systému podpory rozhodování pro zlepšení spolehlivosti a dostupnosti závodu.

Řešení SKF

Společnost SKF implementovala systém podpory SKF @ptitude Decision Support do kritického zařízení elektrárny a dalších důležitých zařízení, čímž umožnila, aby tato zařízení zaznamenávala data prediktivní údržby a spolehlivosti, data důležitých systémů ochrany strojního zařízení, procesní data a data pro analýzu oleje. Společnost SKF rovněž integrovala systém SKF @ptitude Decision Support s počítačovým systémem řízení údržby pro informování o pracovních příkazech.

Výsledky

Systém SKF @ptitude Decision Support pomohl společnosti:
  • Zkrátit čas na analýzu dat o 70 %
  • Provozovat elektrárnu se zredukovaným stavem personálu a při současném udržení spolehlivosti zařízení
  • Zaznamenávat provozní a údržbářská data a poskytovat školení pro nové zaměstnance
SKF logo