Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Testování elektromotorů uspoří elektrárně 2,5 miliónu EUR

Problém

Systém s oběhem vody
Jedna severoamerická uhelná elektrárna věděla, že jedno ze tří ponorných cirkulačních vodních čerpadel pracovalo mimo normální výkonovou křivku. Pokud by došlo ke katastrofické havárii, stála by milióny na výnosech z výroby elektrické energie.

Čerpadlo bylo však kritické pro každodenní provoz, takže elektrárna nebyla ochotna se tím dále zabývat, protože náklady na demontáž by dosahovaly 60 000 USD. Hledali proto způsob, jak udržet elektrárnu spolehlivě v chodu při nejnižších provozních nákladech a obrátili se proto na společnost SKF.

Analýza elektromotorů/řešení od společnosti SKF

Pomocí pokročilých nástrojů analýzy elektromotorů SKF si zákazník ověřil, že motor čerpadla vyžadoval nižší vstupní proud a pracoval na vyšších otáčkách. Důležitější bylo, že srovnání okamžitého momentu tří motorů ukázalo, že dotyčné čerpadlo pracovalo s momentem o 25 % nižším než ostatní dvě čerpadla a navíc oproti druhým čerpadlům moment velmi kolísal.

Výsledky

Testy poskytly dost informací pro ospravedlnění demontáže čerpadla. Po kontrole čerpadla elektrárna zjistila, že koncové čelo spadlo do vodní nádrže a snížila se tak produktivita čerpadla a došlo ke vzniku náhodných kavitací. Koncové čelo bylo namontováno a čerpadlo se za krátkou dobu vrátilo do provozu.
SKF logo