Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nástroj Multilog IMx-S zvyšuje spolehlivost a bezpečnost elektrárny s kombinovaným cyklem

Problém

Jedna severoamerická elektrárna s kombinovaným cyklem se potýkala s bezpečnostním problémem, jež souvisel s počasím. Ten bránil zaměstnancům šplhat po venkovních konstrukcích a shromažďovat důležitá data. Management věděl, že chybějící informace představovaly problém, přesto považoval on-line systém za drahý, protože problematická místa byla rozmístěna po celém pozemku závodu.

Řešení SKF

Společnost SKF vyhodnotila požadavky na systém, prohlédla si umístění prostředků a také místa stávajících přístupových bodů LAN elektrárny. Řešení SKF Multilog IMx-S zahrnovalo více než 32 16ti kanálových karet IMx-S rozmístěných v strategické blízkosti výrobních prostředků, přičemž data byla získávána, ukládána a spravována automaticky softwarem SKF @ptitude Monitoring Suite a diagnostickými nástroji.

Systém byl nakonfigurován tak, aby využíval výhody přístupových bodů LAN v blízkosti důležitých prostředků, současně bezdrátových modemů a routerů ke spojení vzdálenějších prostředků, jako jsou ventilátory chladicích věží, cirkulační vodní čerpadla a servisní vodní čerpadla.

Společnost SKF řídila celkovou instalaci systému, softwaru a nastavení serveru a vybudovala databázi systému a stanovila parametry alarmů pro více než 90 kritických a důležitých prostředků elektrárny.

Výsledky

Kromě detekování poruch předtím, než povedou k neplánovaným výpadkům nebo snížení výkonu elektrárny, uvolňuje nepřetržité monitorování stavu prostředků čas týmů údržby pro analýzu klíčových příčin poruch a pro řádné údržbářské činnosti během naplánovaných odstávek pro údržbu.

Šest měsíců po instalaci systému SKF Multilog IMx-S byl personál schopen detekovat a napravit vznikající problém na motoru věže servisní vody, který by jinak způsobil snížení výkonu elektrárny, pokud by během špičkové letní sezóny nedošlo k jeho odhalení.
SKF logo